Điều khoản dịch vụ

Nguyên tắc chung
Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website TMĐT caomeoden.vn luôn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. .
Hoạt động mua bán hàng hóa qua Website TMĐT caomeoden.vn luôn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.