Mrs. Emily Nguyễn

default image

Bà con của mình ở Việt Nam hay gởi cao ngựa bạch qua cho gia đình mình dùng, vì ở bên này không có. Má mình dùng hàng ngày, thấy sức khỏe rất dẻo dai. Tụi nhỏ thì rất ít khi ốm vặt…  

Nội trợ San Jose, California, USA 24/12/2017

Bình luận trên Facebook